1-istegnuti_metali

2-istegnuti_metali

3-istegnuti_metali

Istegnuti metal se izrađuje istovremenim isprekidanim prosecanjem i razvlačenjem table lima pričemu se dobijaju rombični otvori. Nalazi široku primenu za izradu ograda i pregrada.
istegnuti_ (1)

Tip

Veća dijagonala romba
LD (mm)

Manja
dijagonala
romba
CD (mm)

 Debljina
lima
d (mm)

Širina rebra (korak)
s (mm)

Širina platna
B (mm)

Dužina platna
L (mm)

Težina
platna (kg/m2)

IM 24/1,2

24

10

1,2

1,8÷2

1.000

2.000

IM 24/1,2 rol

24

10

1,2

1,8÷2

1.000

Rolna 2.000÷5.500

IM 62/2

62

24

2

3,5

1.000
(do 2.000 po zahtevu)

2.000
(ili po zahtevu)

4,7

IM 62/2,5

62

24

2,5

    3,5

1.000
(do 2.000 po zahtevu)

2.000
(ili po zahtevu)

6,7

IM 62/3

62

24

3

5

1.000
(do 2.000 po zahtevu)

2.000
(ili po zahtevu)

10,0

IM 140/55

140

55

2

4

1.000
(do 2.000 po zahtevu)

2.000
(ili po zahtevu)

2,4

IM 140/55

140

55

2,5

4,5

1.000
(do 2.000 po zahtevu)

2.000
(ili po zahtevu)

3,3

IM 140/55

140

55

3

5

1.000
(do 2.000 po zahtevu)

2.000
(ili po zahtevu)

4,5