U decembru 1992. godine u Aleksincu je osnovano privatno porodično preduzeće Feros, sa osnovnom delatnošću – trgovina na veliko i malo metalnom robom i tada postavljenim ciljem – da ovo preduzeće živi, napreduje i bude uspešno u poslovnom svetu.
Osnivač firme gospodin Siniša Ristić u ovaj ne mali poduhvat upustio se nakon 22 godine iskustva i rada u firmi ,,Dunav Smederevo,,. U novi početak krenulo se u najtežim privrednim momentima u zemlji, ali upornost, veliko iskustvo u prethodnom poslu i dobro postavljeni ciljevi rezultirali su time da preduzeće Feros bude jedno od vodećih u širem regionu. Na početku osnovna delatnost – trgovina ali nakon pet godina se proširuje na višu fazu prerade metalne robe.
Osnivač firme, gospodin Siniša Ristić
U proteklom periodu osnovna orijentacija u poslovanju preduzeća bila je:

  • dobra organizacija rada,
  • uspešna poslovna saradnja sa dobavljačima i kupcima,
  • stalna finansijska likvidnost preduzeća blagovremenim izmirivanjem svih obaveza: prema dobavljačima, državi, radnicima i drugima,
  • težnja da se blagovremeno naplate potraživanja od kupaca kako bi i isplate prema dobavljačima bile blagovremene,
  • obezbeđenje dobrih zarada radnicima koje su stimulativno delovale na rad i zalaganje za ostvarenje većeg prometa,
  • postizanje većeg koeficijenta obrtaja zaliha robe sa optimalnim zalihama i niže konkurentne cene radi ostvarenja većeg prometa.

Privredno društvo Feros danas stoji čvrsto na nogama sa dovoljno uvećanim obimom posla i prostorom, kadrovski ojačano, i sa preko stotinu stalnih poslovnih partnera, koji su, takođe, zaslužni za uspeh Ferosa i sa kojima će se i nadalje negovati uspešna i plodotvorna saradnja.

Potvrda o izvršenom evidentiranju za pdv.

„Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja“