Ugaonici sa zaobljenim ivicama.

 

1-toplovaljani_l_profili

2-toplovaljani_l_profili

3-toplovaljani_l_profili

toplovaljani_l1-semtoplovaljani_l-sem

PROFILI TV
Profil
Težina (kg)

„L“   20×  20×  3  (6m)

6,0

„L“   25×  25×  3  (6m)

8,0

„L“   30×  30×  3  (6m)

10,0

„L“   35×  35×  4  (6m)

12,5

„L“   40×  40×  4  (6m)

15,0

„L“   45×  45×  4  (6m)

20,0

„L“   45×  45×  5  (6m)

21,5

„L“   50×  50×  4  (6m)

21,5

„L“   50×  50×  5  (6m)

25,0

„L“   60×  60×  6  (6m)

36,0

„L“   70×  70×  7  (6m)

45,0

„L“   80×  80×  8  (6m)

62,0

„L“   90×  90×  9  (6m)

75,0

„L“ 100×100×10  (6m)

92,0

„L“ 110×110×10  (6m)

105,0

„L“ 120×120×12  (6m)

129,0