Poprečni presek cevi je okrugao. Colovske cevi prema standardma EN 10219-2 od čelika Č.0361 (S 235 JRG2 po EN 10025) se upotrebljavaju za izradu lakih čeličnih konstrukcija, za ogradu, kao i u razne svrhe u građevinarstvu i širokoj individualnoj potrošnji.

 

1-okrugle

2-okrugle

3-okrugle


Veličina
B (mm)

Debljina zida B (mm)

1.6

1.8

2.0

2.0

2.7

  3

3.5

  4

4.5

  5

5.5

6

Masa M (kg/m)

17.1

0.61

0.68

0.74

21.3

0.78

0.87

0.95

1.16

26.9

1.00

1.11

1.23

1.50

33.7

1.27

1.42

1.56

1.92

2.06

2.27

42.4

1.61

1.80

1.99

2.46

2.64

2.91

3.36

3.79

44.5

1.69

1.90

2.10

2.59

2.78

3.07

3.54

48.3

1.84

2.06

2.29

2.83

3.04

3.35

3.87

4.37

60.3

2.32

2.60.

2.88

3.56

3.84

4.24

4.90

5.55

76.1

3.65

4.54

4.89

5.41

6.27

7.11

88.9

4.29

5.33

5.74

6.36

7.37

8.38

9.37

10.30

101.6

6.11

6.59

7.29

8.47

9.63

10.78

11.90

108

6.50

7.01

7.77

9.02

10.26

11.49

12.70

13.90

15.09

114.3

6.89

7.43

8.23

9.56

10.90

12.19

13.50

14.76

16.00

133

9.62

11.18

12.73

14.26

15.78

17.29

18.79

139.7

10.10

11.76

13.40

15.00

16.60

18.20

19.80

159

11.54

13.42

15.29

17.15

18.99

20.82

22.64

168.3

12.20

14.22

16.20

18.18

20.10

22.08

24.00